Přihlášení uživatelePřihlásit se

Přihlásit se

Zapomenuté heslo?Registrace nového zákazníka
Menu

Obchodní podmínky

Nicolae Buliga TOP CARP

IČO: 25177931
DIČ: CZ7705269924
Koloděje nad Lužnicí 32
Týn nad Vltavou, 375 01

 1. Obecná ustanovení

  Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

  Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem. Obchodní a reklamační řád je dostupný přímo v provozovně nebo na internetové prezentaci shop.top-carp.cz

 2. Obchodní podmínky

  Dodací lhůty
  Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku zasíláme do 24 hodin od telefonického nebo emailového potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR.

 3. Způsoby platby a dodání zboží

  Při zaslání Českou poštou (službami Obchodní balík nebo Profi balík) řidič obvykle doručí a předá balík se zbožím do vlastních rukou následující pracovní den po odeslání, v době mezi 8.00 až 17.00 hod. Přesnou hodinu ale stanovit nelze. Jedná se o kvalitního a spolehlivého dopravce s možností sledovat cestu zásilky. Cena za doručení včetně dobírky je účtována dle ceníku České pošty (125,-Kč do 30kg).

  Balné a manipulační poplatky nejsou účtovány.

  Bankovním převodem – proforma (zálohová) faktura
  Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu s vyznačeným číslem účtu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat.
  Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží.

  V hotovosti
  Zboží si můžete vyzvednout a uhradit na naší provozovně v Týně nad Vltavou, Sakařova 351.

  Internetová objednávka
  Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

  Platnost cen
  Ceny zboží mohou být aktualizovány kdykoli v průběhu roku. Lze si je ověřit u jednotlivých položek na e-shopu a platné jsou v momentu objednání.
  Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

  Akční nabídky
  Sekce akční nabídky sdružuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Tyto ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

  Super akce
  Zboží je obdobně zařazeno jako akční nabídka. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na vybrané produkty z našeho sortimentu. Do super akce je vždy zařazen jen určitý počet produktů. Konec akce je limitován počtem produktů.

  Výprodej
  Zboží zařazené v této akci je nepoužité. Zpravidla jsou vyprodávány starší modely sortimentu.

  Bazar
  Do bazaru bude zařazováno pouze POUŽITÉ ZBOŽÍ. Zboží, které nebylo používáno bude zařazeno pod VÝPRODEJ.
  Záruka a odpovědnost za vady zboží: U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku – „U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci).

  Daňový doklad a záruční list
  Oba dokumenty jsou vždy součástí zásilky. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

 4. Věrnostní slevový program

  Každý registrovaný Kupující je zařazen do slevového programu. Realizované nákupy Kupujícím, který je přihlášen se sčítají a podle dosažené hladiny je poskytnuta sleva pro další nákupy. Slevu lze dosáhnout okamžitě a to podle výše nakupovaného zboží. Pro další nákup je ovšem rozhodující obrat Kupujícího (zda předchozí objednávky jsou uhrazené).

  Tabulka slev

  Obrat Sleva
  0,- 0%
  3.000,- 2%
  7.000,- 4%
  11.000,- 6%
  16.000,- 8%
  20.000,- 10%
  24.000,- 12%
  28.000,- 14%
  35.000,- 16%
  50.000,- 18%
  70.000,- 20%

  Na vybrané produkty (produkty v akci, novinky, bazar, ...) se sleva nemusí vztahovat.

 5. Reklamační podmínky

  Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
  Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího

  K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky) obsahující podpis prodávajícího, typové označení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

  V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

  Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

  Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prověřit neporušenost produktu, případně seznámit se s obsahem uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

  Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

  V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 6. Záruční doba

  Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců u některých rostlinných a živočišných produktů 6 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
  Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

 7. Vyřízení reklamace

  Místem pro uplatnění reklamace je prodejní místo, kde zákazník zboží zakoupil, případně přímo sídlo firmy. V případě, že má kupující blíže prodejnu, na které zboží zakoupil, může osobně předat výrobek k posouzení reklamace na této prodejně. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

  V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

  V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

  V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

  Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

  Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

  O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

  O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

 8. Storno objednávky

  Objednávku můžete telefonicky (+420 605 439 055) případně emailem (info@top-carp.cz) stornovat do chvíle, než s vámi prodejce naplánuje dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

  Storno objednávky ze strany kupujícího
  V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury, na které bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek. V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

  Storno objednávky ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.

  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 9. Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

  V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.
  Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v prodejně nevzniká kupujícímu žádný nárok.

  Adresa a kontakt pro osobní vracení zboží i pro vrácení formou zásilky:
  Nicolae Buliga TOP CARP
  Sakařova 351, 375 01 Týn nad Vltavou
  e-mail: info@top-carp.cz
  Tel.: +420 605 439 055

 10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) zákazníkem. Subjektem k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je určena ČOI - Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
 11. Zákony a předpisy:
  • občanský zákoník
  • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


Potřebujete poradit? Napište nám.

My Vás následně kontaktujeme a domluvíme vše potřebné.

* tyto údaje jsou povinné